Pomoc szkołom w AfryceStowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"

 • Edukacja pigmejskich dzieci z Misji Monasao Read More
 • Edukacja masajskich dziewcząt z Moita Bwawani Read More
 • Katolicka Szkoła Podstawowa Sacré-Coeur w Kouandé Read More
 • Misyjne Przedszkole "Słoneczko" w Saoude Read More
 • 1
W wielu krajach Afryki subsaharyjskiej edukacja nie jest obowiązkowa - jest natomiast płatna. Dlatego kształcić się mogą tylko dzieci z rodzin, które stać na opłacenie nauki. Często zdarza się, że dzieci nie chodzą do szkoły bo ze względu na biedę posyłane są przez swoich rodziców do pracy, muszą pomagać w domu, w gospodarstwie i pracować w polu. Niektóre pozostawione samym sobie, spędzają czas na ulicy.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby związane z edukacją większego grona dzieci w Afryce, zachęceni sukcesem, jaki odnosi w kraju "Duchowa Adopcja Dziecka w Afryce", Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno - Wolontaiackie "SOLIDARNI" postanowiło rozpocząć nowy Projekt - "Pomoc Szkołom w Afryce".

Celem Projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży do 24 roku życia, pragnącym podjąć lub kontynuować edukację w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych, średnich, zawodowych oraz wyższych w Afryce. Projekt umożliwia dzieciom i młodzieży (których nie stać na opłacenie nauki) dostęp do edukacji poprzez długoterminową pomoc materialną.

Projekt ma też za zadanie realizację Milenijnych Celów Rozwoju oraz uwrażliwianie społeczeństwa w Polsce na globalne problemy świata.

Pomoc finansowa przekazywana szkołom do Afryki przeznaczana jest na:
 • opłacenie czesnego uczniom, których rodzin nie stać na opłaty,
 • pokrycie kosztów utrzymania uczniów w internacie, gdy jest taka konieczność,
 • dożywianie dzieci w szkole,
 • pensję dla nauczycieli,
 • utrzymanie budynku szkoły oraz terenu szkolnego,
 • wyposażenie sal,
 • zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i sportowych

Uczestnik przystępujący do udziału w projekcie zobowiązuje się do:
 • modlitwy w intencji dzieci i Misji,
 • regularnej pomocy finansowej dzieciom z konkretnej szkoły (wg deklaracji - minimum 50 PLN miesięcznie) - wpłat można dokonywać w ratach,
 • utrzymywania listownego kontaktu z dziećmi z danej klasy za pośrednictwem "CChW SOLIDARNI",
 • promowania we własnym środowisku idei dostępu do edukacji dla każdego dziecka w świecie.

Otrzymane kwoty (po przeliczeniu na USD lub EURO) przekazywane są przez "CChW SOLIDARNI" kwartalnie do Misjonarza lub Misjonarza Świeckiego SMA koordynującego współpracę z beneficjentem w Afryce. Koszty przekazu, korespondencji i koordynacji (ok. 10%) pokrywane są z wpłat.

Formularz deklaracji uczestnictwa w projekcie Pomoc szkołom w Afryce
Wpłat należy dokonywać po otrzymaniu numeru identyfikacyjnego, wraz z tym numerem, na konto:

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI"
Borzęcin Duży k/ Warszawy
ul. Warszawska 826; 05-083 Zaborów

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001


Informacje o uczniach objętych pomocą przekazywane będą darczyńcom co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego za pośrednictwem "CChW SOLIDARNI". Listy od darczyńców skierowane do dzieci prosimy nadsyłać na adres Centrum. Są one, ze względów bezpieczeństwa, przesyłane do Afryki razem z korespondencją Zgromadzenia i tłumaczone w Afryce w obecności dzieci. "CChW SOLIDARNI" nie podaje adresu do bezpośredniej korespondencji.

Wszelkie zmiany w zaciągniętym zobowiązaniu (przedłużenie, skrócenie, wysokość wpłaty) z uwagi na dobro dzieci muszą być zgłoszone z wyprzedzeniem!

Projekt "Pomoc Szkołom w Afryce" można wspomagać przez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego - jako wpłatę na działalność organizacji pożytku publicznego.
Projekt "Pomoc szkołom w Afryce" można wspomagać przez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego - jako wpłatę na działalność organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000229579
Formularz deklaracji uczestnictwa w projekcie Pomoc szkołom w Afryce
Wszelkie informacje dotyczące "Pomoc szkołom w Afryce" organizowanej przez Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI" można uzyskać pisząc na adres solidarni@sma.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 752 03 13.
Konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001