Wspólnota Misjonarzy ŚwieckichStowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"Bożena Latocha - Misjonarka Świecka Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Bożena Latocha

Misjonarka Świecka SMA od 2007 roku


image

Jolanta Kazak

Misjonarka Świecka SMA od 2008 roku

Przeczytaj więcej...

image

Monika Nowicka

Misjonarka Świecka SMA od 2009 roku


image

Agnieszka Mrozińska

Misjonarka Świecka SMA od 2011 roku


image

Bożena Sułkowska

Misjonarka Świecka SMA od 2013 roku


image

Bogusław Kotek

Misjonarz Świecki SMA od 2013 roku


image

Anna Bieniek

Misjonarka Świecka SMA od 2014 roku


image

Dorota Domaradzka

Misjonarka Świecka SMA od 2014 roku


Paulina Surowiec Misjonarka Świecka Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Paulina Surowiec

Misjonarka Świecka SMA od 2015 roku


Beata Kulinowska Misjonarka Świecka Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Beata Kulinowska

Misjonarka Świecka SMA od 2015 roku


Łucja Kordeczka Misjonarka Świecka Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Łucja Kordeczka

Misjonarka Świecka SMA od 2016 roku


Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie Misjonarze Świeccy Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie

Misjonarze Świeccy SMA od 2016 roku


Paulina Korneluk Misjonarka Świecka Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Paulina Korneluk

Misjonarka Świecka SMA od 2016 roku
Jak doszło do powstania Wspólnoty Misjonarzy Świeckich SMA?

Wszystko zaczęło się w... 1999 roku. Trzech księży ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich zaczęło się zastanawiać nad miejscem i rolą świeckich na misjach. Ponieważ było kilka osób świeckich zainteresowanych pomocą misjom i misjonarzom, postanowili zaproponować im współpracę. Ks. Janusz Machota, ks. Arkadiusz Nowak i ks. Wojciech Lula – to „ojcowie założyciele” tej wspólnoty.

Pierwsze rekolekcje misyjne miały miejsce już w 2000 roku w Piwnicznej, na Kokuszce, koło Państwa Kuligów – Domu Rekolekcyjnego w Piwnicznej jeszcze nie było!

Tak powstała grupa wolontariuszy SMA. Wkrótce podjęto pracę nad przygotowaniem Statutu Misjonarzy Świeckich – zakładając, że z tej nieformalnej grupy wyłoni się wspólnota osób, które będą chciały mocniej i głębiej zaangażować się we współpracę misyjną. Wzorem był Statut wspólnoty francuskiej. Dopiero w listopadzie 2007 roku polska wersja Statutu Misjonarzy Świeckich została przyjęta na Zgromadzeniu Dystryktu Formacji Polskiej SMA. To była podstawa do zawiązania się formalnej Wspólnoty Misjonarzy Świeckich.

Momentem takiej „formalizacji” jest złożenie przez zainteresowane osoby Zobowiązania zaangażowania misyjnego na określony czas. Pierwsze takie Zobowiązania zostały złożone w grudniu 2007 roku. Wspólnotę Misjonarzy Świeckich utworzyły wtedy następujące osoby: Ewa Łangowska, Urszula Markowska-Manista, Bożena Latocha, Kinga Latocha i Mariusz Zięba.

Wspólnota obecnie

Bożena Latocha
Jolanta Kazak
Monika Nowicka
Agnieszka Mrozińska
Bożena Sułkowska
Bogusław Kotek
Anna Bieniek
Dorota Domaradzka
Beata Kulinowska
Paulina Surowiec
Łucja Kordeczka
Elżbieta Jęczmyk
Zbigniew Jęczmyk
Paulina Korneluk

Misjonarze Świeccy

Działania w Polsce:
  • współorganizowanie Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę w grupie 10tej i aktywny w niej udział
  • przygotowanie corocznych rekolekcji wakacyjnych i zimowych dla wszystkich zainteresowanych tematyka misyjną
  • przygotowywanie rekolekcji i warsztatów z elementami misyjnymi: co dwa-trzy miesiące
  • propagowanie 1% na rzecz „CChW SOLIDARNI”
  • przygotowanie i rozprowadzanie ulotek informacyjnych o działalności MŚ SMA w Afryce
  • udział w spotkaniach misyjnych na zaproszenie szkół, różnego rodzaju wspólnot
  • organizowanie w różnych miejscach spotkań misyjnych – wieczorów afrykańskich, wystaw misyjnych
  • rozprowadzanie wśród znajomych przedmiotów afrykańskich: batików, biżuterii i torebek w poszukiwaniu funduszy na działalność MŚ SMA
  • przygotowywanie wystaw tematycznych w Ośrodku Rekolekcyjno - Misyjnym SMA w Piwnicznej Zdroju