DuszpasterstwoStowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"

Modlitwa za Afrykę


Ojcze Nieskończenie Dobry
bądź błogosławiony za Twoje żniwo,
które wzrasta w całym świecie,
a szczególnie na afrykańskiej ziemi.
Prosimy Cię,
udzielaj Twemu Kościołowi w Afryce
wytrwałości w przeciwnościach,
cierpliwości w doświadczeniach,
miłości ubóstwa oraz radości
posługiwania Tobie wśród
najbiedniejszych i opuszczonych.
Wysłuchaj naszą modlitwę przez
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
przez wszystkie wieki wieków.

Amen


Duszpasterzem Misjonarzy Świeckich
oraz wolontariuszy
Stowarzyszenia Misji Afrykańskich
jest ks. Krzysztof Pachut

Kontakt e-mail: radny@sma.pl