Sprawozdania i dokumentyStowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"

Stosownie do zapisów art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wraz z późniejszymi zmianami)

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI"


publikuje

Roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne:
Dokumenty są udostępnione w plikach pdf

Sprawozdanie roczne - 2015

Sprawozdanie roczne - 2014

Sprawozdanie roczne - 2013

KRS: 0000229579