Organizacja pożytku publicznegoStowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"

Pragniemy poinformować‡, iż dnia 28 lutego 2005 r. SMA, Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI" zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000229579 jako organizacja pożytku publicznego. W związku z tym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś›ci pożytku publicznego i o wolontariacie, każda osoba fizyczna i prawna może przekazać‡ na rzecz "CChW SOLIDARNI" - 1% podatku dochodowego.