• 1
 • 2

Strona osób świeckich współpracujących ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich

 • Strona osób świeckich współpracujących ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich
  Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI" SMA
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Według znaczenia sensu tego słowa, „opuszczonymi” są ci, którzy pozostawieni zostali samym sobie, bez pomocy lub uczucia, ci którzy zostali porzuceni, wyizolowani, zmarginalizowani, wobec których przechodzi się z obojętnością. Osobami najbardziej opuszczonymi są zazwyczaj dzieci, osoby starsze, chorzy, niepełnosprawni, bezrobotni, uchodźcy, ubodzy, ci którzy żyją w nędzy. Do opuszczonych mogą również zaliczać się kraje, regiony świata, całe populacje, ofiary dyskryminacji, klimatu, wojen, chorób, etc.
Współczesne społeczeństwo, zwłaszcza w krajach najbardziej rozwiniętych ekonomicznie, wyprodukowało ogromna liczbę „opuszczonych”, zwłaszcza w dużych miastach. Wiele mężczyzn i kobiet dotkniętych jest tym bolesnym uczuciem: bycia samotnym, opuszczonym, pozostawionym samemu sobie. Ci którzy w jakiś sposób zostali „opuszczeni”, narażeni są w sposób szczególny na niebezpieczeństwo utraty poczucia wartości moralnych, wyrządzania krzywdy innym i sobie samemu oraz do lekceważenia własnych cech. Inni przyjmują ich los z ogromna dozą fatalizmu i pasywności.
Według naszej wiary i objawienia biblijnego, wiemy że cała ludzkość była opuszczona z powodu grzechu oraz że Bóg posłał swojego Syna umiłowanego aby ją zbawił. Misterium paschalne Jezusa Chrystusa jest konkretnym znakiem Bożej woli zrealizowanej w konkretnym miejscu i czasie. Jezus przyszedł na świat, posłany aby: „ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; aby uciśnionych odsyłał wolnymi, aby obwoływał rok łaski Pana.” (Łk 4, 18-19)
W swoim życiu i posłannictwie, Jezus precyzuje i realizuje tę zapowiedź: ogłasza błogosławieństwa (Mt 5, 3-12; Łk 6, 20-23). Pomaga chorym, karmi głodny lud, sam staje się tym który jest głodny, spragniony, jest obcokrajowcem, nagim, chorym, więźniem (Mt 25, 31-46).
Kościół kontynuuje misję Jezusa Chrystusa. Na przełomie wieków, jego misja zaadresowana jest właśnie do tych, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, do ubogich, prześladowanych, chorych… Głoszenie Ewangelii oraz formacja wspólnot chrześcijańskich szła zawsze w parze z zaangażowaniem w służbie pokoju, sprawiedliwości a zwłaszcza miłosierdzia.

Misjonarze dla opuszczonych
Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (SMA), historia ukazuje nam ogromne zaangażowanie Zgromadzenia w służbie ewangelizacji Afryki, której obecne Kościoły lokalne są świadectwem. SMA również bardzo aktywnie zaangażowało się w służbę ubogim, chorym, dzieciom, kobietom poprzez stworzeniu ogromnej liczby szkół, szpitali, przychodni, domów opieki, gimnazjów, służbę w więzieniach, zaangażowanie w rozwój sprawiedliwości i pokoju pomiędzy rodzinami i wioskami.
Gdy Bp Melchior de Bresillac tworzył statut Stowarzyszenia Misji Afrykańskich zaznaczył iż SMA wypełnia swoje dzieło „w krajach Afryki gdzie nie dotarło jeszcze światło wiary i które najbardziej pozbawione są misjonarzy.” Ten wybór był wyrazem wyjątkowego zyczenia, które wcześniej Bp de Bresillac wyraził w liście skierowanym do Bp Barnabo, Sekretarza Kongregacji do spraw Rozkrzewiania Wiary w 1855 roku.  Nasz Założyciel w sposób szczególny ofiarował swoją dyspozycyjność dla misji w Afryce. Napisał: „Jeżeli charakter episkopalny mojej posługi jest absolutną przeszkoda do pracy na istniejącej już misji, to czy nie znajdzie się jakieś miejsce na świecie gdzie misjonarze nie postawili jeszcze swojej stopy? Na przykład w środku Afryki? Proszę cię więc księże Biskupie o wstawiennictwo za mną u Ojca Świętego. Lub o jakąkolwiek inna misję, tak jak jemu będzie się to podobać. Jeżeli nie to proszę o pozwolenie na spróbowanie założenia misji we wnętrzu Afryki, tam gdzie misjonarze z obecnych już wikariatów apostolskich jeszcze nie dotarli.”
W 1856 roku, w dwóch listach skierowanych już do Prefekta Kongregacji do spraw Rozkrzewiania Wiary, Kardynała Barnabo, Bp de Bresillac z dokładnością przedstawia charakter swojego nowego dzieła: „ewangelizację ludów najbardziej opuszczonych w Afryce”

Gotowi na „potrzeby chwili”
Z pewnością na pierwszym miejscu, gdy Bp de Bresillac mówi o „najbardziej opuszczonych” ma na myśli o wszystkich tych, którzy nie słyszeli jeszcze Ewangelii. Jednak w czasie swojego pobytu w Indiach, nasz Założyciel, angażując się w posługę ewangelizacyjną, oddał się również służbie ubogim, chorym, bezrobotnym wychodząc z konkretnymi inicjatywami według swoich możliwości. W Freetown, w Sierra Leone, w czasie swojego czterdziestodniowego pobytu, wraz ze swymi misjonarzami, całkowicie poświęcił się służbie populacji dotkniętej straszliwą epidemią, która jego samego doprowadziła do śmierci.
W artykule poświęconym Biskupowi de Bresillac i „opuszczonym”, były Przełożony Generalny SMA, Daniel Cardot, napisał: „Kiedy mówi on (Bp de Bresillac) o najbardziej opuszczonych, ma na myśli cos więcej niż tylko nieznajomość Jezusa Chrystusa. Jego zaangażowanie w Indiach i Afryce, klimat jego listów, tematy jakie porusza świadczą o tym iż był on: bardzo wrażliwy na punkcie sierot, ubogich rodzin, zwłaszcza tych które nie mogły kształcić swoich dzieci; na punkcie chorych, osób i rodzin które doświadczały niesprawiedliwości. Dlatego w tradycji SMA ukazuje się nieustannie poszukiwanie obecności wśród najbardziej pokrzywdzonych.”
Konstytucje Stowarzyszenia Misji Afrykańskich jasno podkreślają: „Jesteśmy w sposób szczególny uważni na sprawy najbardziej opuszczonych, ubogich i prześladowanych” (Konstytucje SMA z 1990r, nr 9).
W tekście Zgromadzenia Generalnego z 2007 roku, przedstawiony został plan działalności apostolskiej, który przewiduje nasze szczególne zaangażowanie wobec: „ludzi nie znających jeszcze Ewangelii, uchodźców, osób przesiedlonych, ubogich i zmarginalizowanych” Na temat naszego stylu życia dokument mówi: „Nasze życie świadczyć będzie o naszym zaangażowaniu wobec ubogich Afryki i świata.”
Założeń tych nie wystarczy jednak przedstawiać na papierze, należy wprowadzać je w życie z wytrwałością, ofiarnością, kompetencjami, ze wspólnotowym zaangażowaniem a przede wszystkim z miłością która pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. Tak jak czynił to nasz Założyciel oraz wielu innych misjonarzy w rożnych okolicznościach, czasami nawet bardzo niebezpiecznych.
Sytuacja społeczno-ekonomiczna w dzisiejszym świecie wskazuje na to iż w przyszłości „opuszczonych” będzie jeszcze o wiele więcej niż dzisiaj.
Ks. Krzysztof Paryła SMA,
opracowanie na podstawie książki „Duchowość dla Misji”

KRS: 0000229579

Misjonarze świeccy

Misjonarze świeccy
Anna Bieniek
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"KRS: 0000229579

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05-083 Zaborów
województwo Mazowieckie
powiat Warszawski Zachodni
gmina Stare Babice
Konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.