• 1
 • 2

Strona osób świeckich współpracujących ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich

 • Strona osób świeckich współpracujących ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich
  Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI" SMA
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Opieka zdrowotna kobiet i matek z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z grupy ryzyka z terenu Misji Bugisi – Tanzania

Wprowadzenie

Projekt „Dar życia” Opieka zdrowotna kobiet i matek z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem opieki okołoporodowej dla matek chorych na AIDS oraz pochodzących z grupy ryzyka z terenu Misji Bugisi – Tanzania, edycja III” już po raz 3  (WPP 2010 i WPP 2011) jest odpowiedzią na trudne wyzwanie polepszenia sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu Shinyanga w Tanzanii. Pomimo wielu sukcesów podczas poprzednich edycji, wciąż widoczna jest potrzeba wykwalifikowanej opieki medycznej nad pacjentami przychodni Bugisi w związku z modernizacją i rozbudowywaniem się przychodni i stale rosnącą liczbą pacjentów. Także sama wolontariuszka Monika Nowicka wyraża ogromne pragnienie kontynuacji działań projektu „Dar życia”, ponieważ wciąż obserwuje owoce działań poprzednich edycji oraz widzi, że potrzeb medycznych jest na tyle dużo, że wymaga to większego zaangażowania z jej strony. Jednocześnie Menadżerowie Przychodni Zdrowia zaproponowali wolontariuszce kontynuacje projektu oraz stanowisko położnej oddziałowej, przełożonej wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących w przychodni. Wynikało to z bardzo dobrej współpracy wolontariuszki z pracownikami w poprzednich edycjach oraz dzięki jej kwalifikacjom zawodowym, ponieważ jest jedną z 2 osób spośród obecnego personelu pielęgniarsko – położniczego, które ukończyły studia wyższe na kierunku medycznym.

Region Shinyanga znajduje się w północno-zachodniej części Tanzanii i uważany jest za jeden z najbiedniejszych i najbardziej nierozwiniętych regionów Tanzanii. Głównym zajęciem i źródłem utrzymania lokalnej ludności jest rolnictwo i hodowla bydła.  Dużym wyzwaniem i problemem wieloaspektowym jest niski statut kobiety w społeczeństwie ludzi plemienia Sukuma. Wiele dziewcząt wciąż nie ma dostępu do edukacji gdyż pierwszeństwo wśród rodzeństwa przypada chłopcom. Wg statystyk prowadzonych przez wolontariuszkę podczas projektu WPP 2011 wskaźnik analfabetyzmu wśród kobiet w przedziale wiekowym 15 - 45lat wynosi aż 46%. Dyskryminacja społeczna i traktowanie przedmiotowo kobiety negatywnie wpływa na ich zdrowie reprodukcyjne. Region Shinyangi „słynie” z największego wskaźnika ciąż u nieletnich (tj. dziewczyn w przedziale 15-18 lat). Wg badań Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia w Tanzanii średni wskaźnik rodzicielstwa kobiet wynosi 6 dzieci a na terenach wiejskich – 7. Śmiertelność noworodków i dzieci do 1r.ż w 2010 roku wynosiła aż 50/1000 porodów. Śmiertelność dzieci do  5r.ż wynosiła zaś 76/1000 porodów. Warto dodać także, że średnia oczekiwana przy narodzinach długość życia Tanzanijczyka wynosi tylko 57lat.

Znaczącym problemem i wyzwaniem medycznym wśród lokalnej społeczności jest ilość nosicieli wirusa HIV oraz osób chorych na AIDS. Oficjalne statystki rządu Tanzanii wykazują, iż pośród 44mln Tanzanijczyków, 6% z nich jest nosicielami wirusa HIV, a statystki dotyczące tylko regionu Shinyanga wykazują 7%. Wyniki te znacznie różnią się od statystyk prowadzonych przez przychodnię misyjną Bugisi i Wolontariackie Centrum Badań, które się tam znajduje. W roku 2010 na 1620 osób przebadanych pod względem obecności wirusa HIV, wynik pozytywny posiadało 402 osoby co wynosi 24%. W 2011 roku w Przychodni Bugisi przebadano 2184 osoby, z czego u 506 wynik testu był pozytywny co stanowi 23% osób przebadanych.
Wpływ na tak wysoki wskaźnik nosicielstwa wirusa HIV ma nie tylko poziom ubóstwa dotykający mieszkańców ale także wysoki wskaźnik prostytucji wśród młodych dziewcząt, bardzo wczesne inicjacje seksualne i duża ilość partnerów seksualnych w ciągu życia. Nierzadkim problemem są tutaj także gwałty na kobietach.

Przychodnia zdrowia w Bugisi

Przychodnia zdrowia Bugisi istnieje od 1994 roku i jest prowadzona przez siostry zakonne ze zgromadzenia OLA (Our Lady of Apostles)  z Irlandii. Głównym jej celem jest holistyczna opieka medyczna nad ludnością miejscową choć obecnie dzięki dobremu standardowi opieki medycznej, beneficjentami przychodni są także osoby pochodzące z odległych miast i miasteczek. Przychodnia świadczy opiekę medyczną 24h na dobę. Ambulatorium i laboratorium (tzw. OPD) otwarte jest codziennie w godzinach 8-14.30. W roku 2011 opiekę medyczną w przychodni otrzymało 12 833 osoby co daje ok. średnio 1069 pacjentów miesięcznie. Oprócz Ambulatorium do przychodni zdrowia należą 3 oddziały dla pacjentów hospitalizowanych, łącznie mogące pomieścić 30 osób, choć w sytuacjach kryzysowych pomieszczonych było nawet do 60 pacjentów. Ponadto w przychodni znajduje się sala porodowa z 2 łóżkami oraz oddział położniczy dla 6 położnic bądź ciężarnych. Jak już wcześniej wspomniano w przychodni funkcjonuje Wolontariackie Centrum Badań oraz Centrum Doradztwa i Edukacji. Oba te ośrodki opiekują się szczególnie pacjentami przychodni zdrowia w Bugisi którzy są nosicielami wirusa HIV. Obecnie zarejestrowanych jest 1219 pacjentów chorych na AIDS, dla których zapewniane są szkolenia, terapia antyretrowirusowa, oraz podstawowa opieka medyczna i socjalna. Ponadto w przychodni zdrowia funkcjonują odpowiednie kliniki – Klinika Chorób Gruźliczych, Klinika Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Klinika Noworodkowa, Klinika dla Ciężarnych, Klinika Wyjazdowa, Klinika Okulistyczna, Klinika Dentystyczna. Do dyspozycji pacjentów jest także apteka medyczna oraz dobrze wyposażone laboratorium medyczne. Najczęstszymi dolegliwościami pacjentów przychodni wg prowadzonych statystyk są: malaria, zakażenia układu moczowego, zakażenia pasożytnicze, niedożywienie, choroby towarzyszące AIDS, powikłania okołoporodowe, gruźlica.

Klinika dla kobiet ciężarnych

Klinika dla ciężarnych odbywa się w każdy czwartek. W roku 2011 opiekę medyczną podczas ciąży rozpoczęło 699 kobiet a reasumując wszystkich wizyt kobiet ciężarnych w 2011roku odbyło się aż 2289. Klinika dla ciężarnych świadczy bezpłatnie podstawowe badania fizykalne ( ciśnienie krwi, temperatura, waga, itd.), laboratoryjne ( test na HIV, test na kiłę, badanie moczu, badanie poziomu Hb we krwi,), położnicze (zewnętrzne, chwyty Leopolda, wysokość dna miednicy, obwód brzucha, czynność serca płodu, itd.) oraz badanie ultrasonograficzne. Każda ciężarna otrzymuje bezpłatnie preparaty żelaza oraz kwasu foliowego, profilaktykę antymalaryczną oraz leki anty pasożytnicze.

Projekt „Dar Życia”

Projekt „Dar Życia” nie tylko jest odpowiedzią na powyższe problemy zdrowotne, społeczne, kulturowe ludności zamieszkującej region Shinyangi. Organizacja Wysyłająca oraz Wolontariuszka, poprzez swoje działania pragną odpowiedzieć na Milenijne Cele Rozwoju. Zakładane działania projektu wpisują się w 4 z nich:
 • Cel 3: Promować równość płci i awans społeczny kobiet
 • Cel 4: Ograniczyć umieralność dzieci
 • Cel 5: Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami
 • Cel 6: Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych

Działania wolontariuszki w ramach WPP 2010 i WPP 2011:

Położna Monika Nowicka w obu poprzednich edycjach poprzez realizacje działań projektu znacznie przyczyniła się do poprawy opieki zdrowotnej a szczególnie okołoporodowej nad pacjentami przychodni medycznej w Bugisi. Oprócz codziennej holistycznej pracy pielęgniarskiej na oddziałach, położniczej na sali porodowej i w klinice dla ciężarnych, wolontariuszka szczepiła noworodki oraz przeprowadzała badania ultrasonograficzne kobietom ciężarnym i z problemami ginekologicznymi. Pani Monika Nowicka działała także w zespole medycznym opiekującym się kobietami zarażonymi wirusem HIV udzielając im opieki medycznej i psychologicznej, wydając leki antyretrowirusowe, udzielając porad dotyczących opieki nad noworodkiem i samą sobą. Ponadto, z powodów personalnych ale jednocześnie kompetencji i rzetelności wolontariuszki, Monika Nowicka była odpowiedzialna za zaopatrzenie medyczne i farmakologiczne przychodni oraz zajmowała się podstawową księgowością i statystyką przychodni. Pomimo wykształcenia tylko w kierunku położnictwa ale za to dzięki wszechstronności wolontariuszki i jej wiedzy, rozpoczęła ona tzw. 24h dyżury on-call, które polegają na sprawowaniu opieki lekarskiej czyli diagnozowanie i leczenie chorób i innych dolegliwości pacjentów. To sprawia, że wolontariuszka wciąż wzrasta w swoim doświadczeniu diagnozując ciężkie przypadki, nie tylko położnicze, wykonując drobne zabiegi chirurgiczne bądź przyjmując powikłane porody.

Działania edukacyjne:

Podczas pierwszej edycji projektu „Dar Życia” wolontariuszka przeprowadziła szereg spotkań z uczennicami szkoły zawodowej Home Craft na temat zdrowia, szczególnie zdrowia kobiet w okresie reprodukcyjnym, fizjologii kobiety, seksualności, moralności, ciąży, AIDS. Dzięki drugiej edycji projektu udało się otworzyć w Bugisi pierwszą Szkołę Rodzenia, którą ukończyło w sumie ok. 250 kobiet ciężarnych z okolicy. Szkoła rodzenia cieszyła się bardzo dużym powodzeniem a kobiety ciężarne mają nadzieję i wyrażają prośby by kontynuować to przedsięwzięcie nie tylko jako „stacjonarne” ale także „wyjazdowe” w okolicznych wioskach. Dzięki zajęciom w Szkole Rodzenia, można było zauważyć większą świadomość kobiet w trakcie porodu, ich lepsze przygotowanie psychiczne i fizyczne. Ponadto ilość porodów w przychodni w 2011 zwiększyła się do 347 podczas gdy w 2010 roku liczba ta wynosiła 298, co przypisuje się również uczestnictwu kobiet zajęciach w Szkole Rodzenia.

W edycji III programu „Dar Życia” wolontariuszka Monika Nowicka oprócz kontynuacji działań z poprzednich edycji projektu tj.
 • Holistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentami przychodni zdrowia, szczególnie nad kobietami i matkami z dziećmi
 • Opieka położnicza nad ciężarnymi, rodzącymi oraz położnicami (w szczególności przyjmowanie porodów oraz doradztwo poporodowe)
 • Wykonywanie badań ultrasonograficznych położniczo-ginekologicznych
 • Szczepienie noworodków
 • Wykonywanie 24h dyżurów lekarskich tzw. ”on-call”
 • Zaopatrzenie medyczne i farmakologiczne przychodni
 • Praca w zespole sprawującym opiekę medyczną i psychologiczną nad pacjentami, szczególnie nad kobietami i kobietami ciężarnymi zarażonymi wirusem HIV, bądź pochodzącymi z grupy ryzyka
 • Zajęcia Szkoły Rodzenia dla kobiet ciężarnych
 • Administracja przychodni
zobowiązuje się do realizacji następujących działań
 • Seminarium medyczne dla uczennic szkoły Don Bosco w Didii
 • Spotkania dokształcające personel przychodni zdrowia w Bugisi
 • Działania związane z pełnieniem funkcji przełożonej personelu medycznego przychodni.

Projekt „Dar życia” edycja III został podzielony na 3 etapy:

1.Przygotowanie do realizacji projektu

Wolontariuszka posiada już bardzo dobrą znajomość języka suahili więc na tym etapie nie będzie potrzebowała dodatkowych lekcji językowych. Okres przygotowania do realizacji projektu wolontariuszka spędzi na przygotowaniu konspektów i materiałów spotkań doszkalających dla pracowników przychodni zdrowia oraz spotkań edukacyjnych dla uczennic szkoły Don Bosco Didia. Ponadto zaktualizuje program i materiały edukacyjne Szkoły Rodzenia przeprowadzonej w II edycji programu, dostosowując go jeszcze lepiej do potrzeb kobiet ciężarnych z okolic przychodni zdrowia w Bugisi.

Wykorzystując swoją obecność w Polsce w tym czasie, wolontariuszka zakupi potrzebne materiały edukacyjne oraz medyczne (np. podstawowe narzędzia medyczne), które nie są dostępne w kraju docelowym tj. Tanzania, a które będą mieć znaczący wpływ bezpośrednio na realizację zadań projektu a w związku z tym pośrednio na poprawę opieki medycznej w przychodni Bugisi.

2. Realizacja działań projektu (podział)  
 • W okresie od 3 sierpnia do 3 grudnia 2012 roku wolontariuszka będzie pracować w Przychodni Zdrowia w Bugisi, codziennie, od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-14.30  realizując następujące zadania:
  • Holistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentami przychodni zdrowia, szczególnie nad kobietami i matkami z dziećmi
  • Opieka położnicza nad ciężarnymi, rodzącymi oraz położnicami
  • (w szczególności przyjmowanie porodów oraz doradztwo poporodowe)
  • Wykonywanie badań ultrasonograficznych położniczo-ginekologicznych
  • Szczepienie noworodków
  • Wykonywanie 24h dyżurów lekarskich tzw. ”on-call”
  • Zaopatrzenie medyczne i farmakologiczne przychodni
  • Praca w zespole sprawującym opiekę medyczną i psychologiczną nad pacjentami, szczególnie nad kobietami oraz kobietami ciężarnymi zarażonymi wirusem HIV, bądź pochodzącymi z grupy ryzyka
  • Administracja przychodni
  • Działania związane z pełnieniem funkcji przełożonej personelu medycznego przychodni.
 • Zajęcia Szkoły Rodzenia dla kobiet ciężarnych – Raz w miesiącu odbędzie się całodniowe spotkanie w ramach Szkoły Rodzenia dla ciężarnych z okolicy przychodni Bugisi. Spotkanie będzie cyklem wykładów na tematy związane z ciążą, porodem, połogiem, opieką nad dzieckiem, zakażenia wirusem HIV.
 • Spotkania dokształcające personel medyczny przychodni zdrowia w Bugisi są odpowiedzią na widoczne braki w wiedzy medycznej i opieki pielęgniarsko-położniczej nad pacjentami. Odbędą się 4 kilkugodzinne spotkania dotyczące między innymi: profilaktyka zakażeń (czyli higiena, sterylizacja, dezynfekcja, bezpieczny kontakt), nagłe sytuacje położnicze (diagnozowanie, postępowanie), holistyczna opieka nad pacjentami (medyczna, fizyczna, psychologiczna) i inne.
 • Seminarium medyczne dla uczennic szkoły Don Bosco w Didii - odbędą się 2 spotkania wolontariuszki wraz z uczennicami. Seminarium będzie dotyczyło zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia kobiety, fizjologii i seksualności, ciąży, moralności, AIDS i inne. Drugą część seminarium poprowadzi wolontariuszka WPP 2008 i WPP 2009 dr Jolanta Kazak, która od strony pedagogicznej i moralnej uczuli uczennice na problemy, przed którymi nieraz są stawiane oraz nauczy je jak radzić sobie szczególnie podczas dyskryminacji i trudności osobistych.

3. Zakończenie projektu.

Na tym etapie wolontariuszka przygotuje raport końcowy oraz sprawozdanie końcowe projektu. We współpracy z księgową i koordynatorem przygotuje dokładne rozliczenie finansowe projektu.
Jednocześnie we współpracy z Organizacją Wysyłającą przygotuje inicjatywę edukacyjną w postaci publikacji, książki na temat pracy położnej w świecie kobiet z plemienia Sukuma. Książka ta będzie nawiązywać do wystawy, która została zrealizowana w zeszłym roku pt. „Położna w świecie kobiet Sukuma”. Publikacja ta będzie skierowana przede wszystkim do studentów kierunków medycznych oraz osób pośrednio lub bezpośrednio związanych z medycyną i lecznictwem oraz wolontariatem misyjnym.

KRS: 0000229579

Misjonarze świeccy

Misjonarze świeccy
Dorota Domaradzka
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"KRS: 0000229579

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05-083 Zaborów
województwo Mazowieckie
powiat Warszawski Zachodni
gmina Stare Babice
Konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.