• 1
 • 2

Strona osób świeckich współpracujących ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich

 • Strona osób świeckich współpracujących ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich
  Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI" SMA
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • CChW Solidarni - prosimy przekaż nam 1% podatku
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Pierwszym punktem naszych warsztatów było przyglądnięcie się, tak ogólnie, naszej historii zbawienia. W grupach zastanawialiśmy się, co wymienić pośród pięciu najważniejszych wydarzeń. Zdania były podzielone.

Następnie wspólnie doszliśmy do przekonania, że centralnym wydarzeniem jest Zmartwychwstanie Jezusa, którego jednak nie powinniśmy oddzielać od wydarzenia Jego śmierci na krzyżu. W śmierci na krzyżu zostało zawarte Nowe Przymierze. Patrząc wstecz na tą bosko-ludzką historię, zwróciliśmy uwagę na fakt Wcielenia i Narodzin Syna Bożego, zatrzymaliśmy się też na chwilę pod górą Synaj z Mojżeszem i Narodem Wybranym, gdzie Bóg zawarł z ludźmi Stare Przymierze. Wspomnieliśmy o Abrahamie – naszym praojcu w wierze i doszliśmy do początków – stworzenia świata i człowieka, grzechu „pierwszych ludzi” i zapowiedzi ratunku – protoewangelii.

Kolejny raz w pracy zespołowej zastanawialiśmy się, jakie dobro dla ludzkości i pojedynczego człowieka wypływało z tych wydarzeń. Efekty pracy z pewnością można zobaczyć na dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowując krótko: zobaczyliśmy (co jest oczywiste), że to wszystko, czego Bóg dokonuje w historii zbawienia, wyraża Jego przeogromną miłość do człowieka, już od samego początku, nawet zanim jeszcze człowiek powstał. Zauważyliśmy jak bardzo Bóg szuka sposobów, by być blisko człowieka: ogród, przymierza, Eucharystia...

Sercem tych warsztatów było odkrywanie symbolicznego znaczenia opisu Ogrodu Eden, próba pogłębienia rozumienia grzechu pierworodnego oraz szukanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?

W Ogrodzie Eden szczególnie zatrzymaliśmy się nad symboliką drzew ze środka ogrodu:
- drzewo życia, z którego człowiek mógł początkowo spożywać owoce – cóż oznacza w tym opisie? To symbol nieśmiertelności człowieka, wiecznego życia, którym od początku Bóg Stwórca obdarza ludzi. Bóg nie wymyślił śmierci ;)
- drzewo poznania dobra i zła – ogromnie tajemnicze dla naszego umysłu - tu gubimy się często w interpretacji. To Bóg umieścił tam to drzewo i w zasadzie dał zakaz spożywania z niego owoców, żeby człowieka wystawić na próbę, żeby sprawdzić, czy człowiek będzie Mu wierny!!! … Przecież Bóg wiedział, że człowiek nie dochowa wierności. Wiedział jak to się skończy. Inna myśl, że Bóg po to dał nam wolność, żebyśmy wybierali, czy chcemy dobra czy zła. Wnioski: albo nasz Bóg jest okrutnym tyranem, wrednym gościem, który tylko czyha, żeby nas złapać na jakiejś niewierności?! Albo jest zimnym typem, który nas stworzył ale tak naprawdę nie wiadomo po co – chyba, żebyśmy się męczyli życiem na ziemi. … Albo to drzewo trzeba inaczej rozumieć :)

Co, jeśli odczytamy je w następujący sposób: drzewo poznania dobra i zła jest symbolem Bożego porządku moralnego w świecie. To Bóg ustanawia zasady, co jest dobre a co złe, bo tylko On naprawdę wie, co jest dla nas dobre. Bóg daje człowiekowi cały świat, ale w tej jednej dziedzinie ostrzega, żeby człowiek nie uzurpował sobie prawa do zmieniania tych Jego zasad. Bo to sprowadzi na człowieka śmierć! Jednak zrywając owoc z drzewa poznania dobra i zła, człowiek powiedział Bogu: Ja sam będę decydował, co jest dla mnie dobre a co złe. Cały Boży porządek moralny można streścić w jednym słowie: Kochaj. To mówi Bóg do człowieka – kochaj, a będziesz szczęśliwy. Człowiek zrywając owoc sprzeciwia się tej zasadzie życia. Gdyby Bóg nie dał człowiekowi wolności, niepotrzebne byłoby drzewo poznania dobra i zła bo ...człowiek nie byłby zdolny do miłości. Odpowiedzią na wszystko jest właśnie miłość :) Dlaczego tak sroga kara za tą niewierność człowieka? Dlaczego Bóg „bał się, żeby teraz człowiek nie sięgnął po owoce z drzewa życia i by żył na wieki”?! ...Z miłości do człowieka! Bóg nie chciał, żebyśmy żyli na wieki w świecie bez miłości. Co pozostaje, gdy odrzucamy miłość? Egoizm, pycha, obojętność, nienawiść.. itp. itd. Bóg nie chciał, byśmy całą wieczność żyli według naszych praw i byli nieszczęśliwi. Dlatego wygonił człowieka z raju ...do czasu :)

KRS: 0000229579

Misjonarze świeccy

Misjonarze świeccy
Jolanta Kazak
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"KRS: 0000229579

Borzęcin Duży
ul. Warszawska 826
05-083 Zaborów
województwo Mazowieckie
powiat Warszawski Zachodni
gmina Stare Babice
Konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS
NR: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.